I de angränsande länen Jönköping och Kalmar kom tidigare denna månad beskedet att man kommer att bevilja licensjakt på lodjur nästa år: två lodjur i Jönköpings län samt tre i Kalmar län får alltså skjutas under mars månad. Orsaken till detta är att det i bägge dessa län har skett föryngringar av lodjursstammen som ligger över förvaltningsmålet. Förvaltningsmålet är beslutat av Viltförvaltningsdelegationerna och anger hur stor lodjurspopulationen bör vara i länen för att bevara en livskraftig stam.

I Östergötlands län har man tagit ett annat beslut än i Jönköping och Kalmar: här beviljas ingen licensjakt överhuvudtaget under 2019. Detta beror på att Östergötland har haft en annan utveckling när det gäller lodjursstammen det senaste året.

– Då Östergötlands förvaltningsnivå, enligt det senaste inventeringsresultatet, endast har överstigits med 0,5 föryngringar och tre lodjur har trafikdödats under 2018 kommer någon licensjakt inte att beviljas under 2019, säger vilthandläggare Mia Kjällander.

Som jämförelse har Kalmars län under 2018 haft 8,5 föryngringar medan Jönköpings län berörts av 6,5 föryngringar. Enligt beräkningar finns det i dag cirka 1200 lodjur i Sverige vilket bedöms vara över gynnsam bevarandestatus.

I de län där licensjakt kommer att ske kommer att man ta hänsyn till angränsande län som inte uppnått förvaltningsmålen och inte jaga i anslutning till dessa.