Vid två tillfällen har det varit tillbud där personal på återvinningen backat på kunders bilar. Detta tillsammans med resultatet från Arbetsmiljöverkets inspektion har gjort att förändringar varit nödvändiga. I tordags höll återvinningscentralen stängt för att iordningsställa så att yrkestrafik och privatpersoner i möjligaste mån inte ska blandas på samma yta.

– Det här är en lösning som är mer arbetsmiljöanpassad. De som jobbar här ska inte hela tiden vara rädda för att backa på någon, säger Theres Stark.

– På nybyggda återvinningscentraler försöker man att hålla isär trafiken men här har allting blandats, det var så man gjorde förr. Nu är det dessutom ett ökat tryck på återvinningen, det har blivit ett helgnöje att åka och slänga skräp.

En annan förändring som görs för att förbättra arbetsmiljön är att personalen inte längre ska hjälpa privatpersoner med att lyfta av tunga möbler och annat som ska slängas.

– De har hjälpt till med det i all välmening, men om man gör det åtta timmar om dagen blir det många tunga lyft. De kan inte fortsätta med det.

Hjälmsborgs återvinningscentral är placerad på en gammal soptipp och byggdes på 90-talet. Totalt satsas nu 400 000 kronor på förbättringar i form av nya containrar, skyltar och belysning bland annat.

– Vi gör så modernt vi kan med de förutsättningar som finns. Tanken är att vi ska bygga en ny återvinningscentral närmare stan. Allt det här kan vi plocka med oss till den nya, säger Stark.

Målsättningen är att en ny återvinning ska stå klar 2020.