Bilder från förr Ett viktigt inslag i Söderköpings brunns verksamhet var Brunnslasarettet som stod färdigt år 1893. Här kunde de s.k. obemedlade badgästerna, speciellt från Östergötlands län åtnjuta några veckors vila och vård. Till detta krävdes prästbetyg och intyg om medellöshet d.v.s. man var ekonomiskt oförmögen att få erforderlig sjukvård. Över Storån gick promenaderna över ” Suckarnas bro” och byggnaden i träddungen gick under namnet Tullstugan. Detta vykort skevs den 9 september 1903 och skickades inom staden till: Fröken Olivia Berg Hospitalskvarteret Söderköping. Jag läser: "Tack för kortet! Jag väntade nog mycket den gången som bestämt var att plocka löf, men som ingenting blef af då så går det väl an att göra det en annan gång då det passar, eller hur? T.ex. en kväll med vackert månsken"? Undertecknad J.. Romantiken har väl alltid funnits så länge som vår jord funnits till så även hos denne skrivare som på detta sätt söker vinna sitt livs kärlek. Och det gamla brunnslasarettets byggnad står kvar och borde väl kunna snyggas upp och användas till något, all historia behöver väl inte bara slås sönder?