Ett hus där tiden stannat och gammal atmosfär och miljö bevarats intakt. Platsen är Nedre Lagnö Naturreservat på Norra Finnö i S:t Anna, strax efter Lagnöbron. Naturskönt belägen med grönområden, hänförande utsikt mot vatten och strandängar, samt med flera naturstigar som utgår här ifrån.

– Vi ska fira de 100 åren med att berätta om huset och människorna som bodde här, säger Barbro Mellqvist som är arrendator på den kommunägda fastigheten, nu för andra året av fem. Hon poängterar att allt görs i samarbete med Söderköpings kommun. Och det är kultur- och fritidschef Mats Gripenblad som ska invigningstala på vernissagen på lördag, som är klockan 13–15. Det blir också en del musikunderhållning.

Årets utställningar är "Gerda – sanning och dikt", den historiska verkligheten bakom Bo Wastessons sångsaga, samt "Växeln hallå", som berättar om husets historia och tre generationer Lagnström. Utställningarna presenteras av Bo Wastesson samt Monica Stangel Löfvall, från kommunens Medeltidscentrum. Ytterligare utställningar ska handla om byggnadsvård och trädgård med tips och råd.

Artikelbild

| Växelrummets miljö har återskapats med en lånad växel liknande den som användes här.

Huset har varit i allmänhetens nytta även tidigare under åren med pensionatrörelse och telefonväxel. Tekniska Museet har nu lånat ut en växel liknande den som fanns här.

– Vi ville återskapa växelrummet, säger Barbro Mellqvist.

Huset uppfördes av skepparen och långlotsen Emil Lagnström, Edgards farfar. Pensionat var det åren 1920–1922 och senare fanns växeln här åren 1926–1963.

Jordbrukaren Edgard Lagnström (1929-2005) blev husets sista ägare. I avsaknad av arvingar gick fastigheten till Allmänna Arvsfonden och fyra år senare till Söderköpings kommun genom så kallad arvsöverlåtelse med kravet att det skulle användas för allmänheten.

Artikelbild

| Kommunägda Edgards hus på Lagnö har Barbro Mellqvist som arrendator sedan ett år.

Här finns också en gammal ladugård, lada och uthus, men också nyare hus med toaletter, turistinformation och café. Ladan har gjorts i ordning som samlingslokal.

– Vi har ett bröllop inbokat här i sommar, säger Barbro Mellqvist.

Artikelbild

| Köket från 1918 har bevarats intakt under alla år.

Fram till midsommar är det öppet i helger sedan dagligen till 9 augusti. Här finns också en shop med lokalt hantverk och danska designvaror.

Sommarprogrammet omfattar en rad aktiviteter, konserter, föredrag, filmer, kurs i yllebroderi med mera.