Göta kanal 2.0 är namnet på det renoveringsprojekt som pågår och är de mest omfattande insatserna som genomförts sedan kanalen invigdes 1832. Dåligt underhåll under de 200 år som gått sedan kanalen byggdes har satt sina spår, men just sträckan öster om Söderköping var redan från början ett sorgebarn. I ett protokoll från 1834 benämns det som Göta kanals akilleshäl.

– Marken består av gammal havsbotten och rör sig hela tiden. Redan Baltzar von Platen förstod att det skulle bli ett stort problem, säger Roger Altsäter.

Kanalbanken har sjunkit kontinuerligt på senare tid vilket gjort att man fått fylla på massor var tredje år. Det ska nu avhjälpas genom att allt grävs bort och ersätts av ett lättfyllnadsmaterial.

Artikelbild

Lätt. Det är det här materialet som ska göra att kanalbanken ligger på plats i stället för att sakta sjunka.

– Det är det här lätta materialet som gör att det inte kommer att fortsätta sjunka utan kommer att ligga stilla, säger Altsäter och lyfter upp en liten "sten" som knappast väger något.

Arbetet har varit igång sen strax före jul och allt flyter på enligt plan, säger Lars Preuschhof, projektledare på SM Entreprenad. Lastbilarna går i skytteltrafik till Hjälmsborg där schaktmassorna dumpas. Varje lastbil kör fem lass, vilket blir 1 300 till 1 400 ton massa per dag. Trafiken går längs Ågatan och Skepparevägen som kantas av villor.

Har ni fått några klagomål?

– Några, men mest har det varit positivt, säger Lars Preuschhof.

Artikelbild

Nålar. De här nålarna ligger under vattennivån och ska göra att stenarna i kanalbanken ligger kvar.

– Det finns bara en väg hit, det är det som är problemet, säger Altnäs.

Vibrationsmätare har satts upp på husen och båda säger att det gör allt för att minimera störningen av trafiken.

Artikelbild

Precision. "Jag har gjort mycket men aldrig renoverat en kanal", säger Fredrik Johansson, grävmaskinist.

I en av grävmaskinerna sitter Fredrik Johansson och flyttar den kompakta leran med stor precision.

– Det är spännande, jag har aldrig gjort något sådant här förut. Jag har gjort mycket, men inte renoverat en kanal, säger han.

Artikelbild

Lera från 1800-talet. Den här leran är vattentät och kommer att återanvändas.

– Det är ett hantverk som görs av de som jobbar här och många är stolta över att vara med och rädda kanalen, säger Altsäter.

Till sommarsäsongen 2018 ska allt återställas så att båttrafiken kan gå som vanligt. Ambitionen är att 1 100 meter av sträckan ska vara klar då.

Artikelbild

Grävskoporna jobbar på.

– De som åker på kanalen kommer att se en skarv mellan den gamla och nya kanalbanken. Hela sträckan ska vara klar till säsongen 2019, säger Altsäter.