– Det har varit lärorikt att göra filmer om diskriminering, säger eleven Johannes Hanouch och får medhåll av Emanuel Istefan som också var konferencierer vid filmredovisningen.

– Förutom själva temat var det väldigt roligt att få filma, göra manus, klippa ihop filmerna och lägga på musik, tillägger Antonia Johansson, en annan av de deltagande eleverna.

Varför filmades då diskriminering just på Nyströmska?

Artikelbild

| Föreläsare. Andreas Jonsson hade engagerats som föreläsare på Nyströmska skolan i samband med projektet mot diskriminering.

– Jo, Nyströmska skolan är en av sju gymnasieskolor i Östergötland som deltagit i ett projektarbete för mänskliga rättigheter och mot alla former av diskriminering, förklarar Karin Granholm från Byrån mot diskriminering i Norrköping. I den här delen av Östergötland har även Film- och musikgymnasiet deltagit.

Vilka har deltagit i projektet?

– Det är grupper av elever som fått låna en filmkamera och göra en kortfilm om någon form av diskriminering och här på Nyströmska har eleverna bland annat uppmärksammat och gjort filmer om diskriminering mot homosexuella, mot funktionshindrade och även diskriminering mot de som inte får ett jobb på grund av sitt utseende.

Totalt har cirka 50 elever i två av skolans natur- och samhällsklasser gjort 11 filmer, som förevisades på måndagen för andra klasser på skolan.

– Allt för att vi vill att fler ska ta del av filmerna och de budskap som filmerna förmedlar.

Vad tycker du att filmerna gett för resultat?

– Det känns som att eleverna har fått mer kunskaper om diskriminering och utifrån det skapat egna korta filmer med budskap mot mobbning, rasism och olika former av diskriminering.

– De här filmerna har även publicerats i sociala medier, som deltagarna själva använder.

Och vad är förhoppningen med projektet?

– Tillsammans vill vi skapa ett bättre klimat och motverka kränkande behandling både i sociala medier och i resten av samhället, fastslog Karin Granholm.

Eventet gästades av föreläsaren Andreas Jonsson som utifrån egna upplevelser talade om självkänsla, utanförskap, önskan om att få passa in i ett sammanhang och hans egen resa till att våga vara sig själv till 100 procent.

– Jag blev mobbad i skolan för att jag kände att jag inte riktigt passade in, berättar Andreas Jonsson. Jag kände mig som en boll som inte var riktigt rund, till skillnad mot mina kamrater. Men då gäller det att våga vara sig själv.

Filmprojektet har döpts till Re:agera och har drivits av Byrån mot diskriminering i Östergötland sedan 2013 och finansieras med medel från Allmänna Arvsfonden.