Rikard Koski, fastighetsförvaltare på Söderstaden som äger lägenheterna på Viggebyvägen, meddelar att han är på semester och svarar på redaktionens frågor via mejl. Han skriver att processen med att riva byggnaden på Vimman fortsätter precis som planerat, genom att hyresvärden säger upp gällande hyreskontrakt. "Flertalet av hyreskontrakten är så kallade rivningskontrakt, vilket innebär att hyresgästen från början när kontrakten ingicks var väl medveten om förutsättningarna och att byggnaden skulle komma att rivas. De fåtal hyresgäster som inte har rivningskontrakt kommer erbjudas ersättningslägenheter.

Vi kommer att verka för att samtliga hyresgäster finner nya lägenheter som de kan känna sig nöjda med."

Rikard Koski har inte svarat på redaktionens frågor om varför de sägs upp innan beslutet om att ändra detaljplanen är tagen eller varför de inte ansökt om rivningslov hos kommunen.