I samband med det stora E22-projektet ser Trafikverket över alla vägar i området och efter den analys som gjorts anser de att väg 801 ska prövas för indragning från statlig väghållning. Det innebär att all skötsel av vägen, till exempel snöröjning, underhåll och dikesrensning hamnar på någon form av samfällighetsförening.

Längs vägen finns förutom boende en rad företag, bland annat lantbruksföretag, hästverksamheter, yogaverksamhet och Vänneberga gård som bland annat driver restaurang och gårdsbutik.

– Vi har nyligen gjort en jättestor satsning på restaurangen så det här påverkar oss jättemycket. Jag ser ju också hur mycket trafik det är på den här vägen, säger Annika Altnäs.

Artikelbild

| Vännebergabron.

– Bara till vår verksamhet har vi 25 000 till 30 000 gäster per år och då har jag inte räknat med varutransporter och personal. Vi har öppet 360 dagar om året så det blir en rätt kraftig dygnstrafik.

Även kommunen är kritiska till Trafikverkets planer. I våras skickade politiker från både majoriteten och oppositionen en gemensam skrivelse där de framförde invändningar mot den föreslagna indragningen.

– Vi ligger på både från politikerhåll och tjänstemän. Vägen har stor betydelse för lantbrukare och andra företagare i området och det är en viktigt transportled mellan kommunens nordvästliga och nordöstliga delar, säger Rickard Bardun, chef på serviceförvaltningen.

Annika Altnäs framhåller att vägen inte enbart används av alla de som bor där eller besöker företagen, utan av gemene man när det är stopp på E22.

– Om det här går igenom blir ju väldigt sårbart och en ekonomisk belastning för oss längs vägen som jag inte ens vill tänka på.

Hon ser framför sig hur det kommer bli intressekonflikter mellan boende och företagare kring hur vägen ska skötas.

– Vi är ju helt beroende av vägen, men hur ska en enskild vägförening få in pengar? Det kommer blir ett världskrig.

Byalaget, privatpersoner och företagare har skickat in skrivelser till Trafikverket och försökt protestera på alla sätt. Enligt Annika Altnäs agerar Trafikverket mot väglagen, då det handlar om en så starkt trafikerad och viktig väg. Dessutom är hon arg på hur de blir bemötta av Trafikverket.

– De beter sig som storebror och bara kör, det svarar inte på skrivelser eller brev.

Även LRF:s jurister är inkopplade i konflikten.

– Vi kan inte göra annat än att överklaga och ropa på hjälp.