För drygt fem år sedan beslutade politikerna i Söderköpings kommun att alla elever skulle få busskort, oavsett hur långt de hade till skolan. Då var politikerna överens om att vara frikostigare med busskorten. Men i år har många nämnder haft svårt att hålla budget och kommunen måste spara. Därför finns ett förslag på att förändra detta. Både då det gäller avståndsreglerna samt vilken typ av busskort som eleverna får. Samhällsbyggnadsnämnden har skickat över frågan till barn- och utbildningsnämden för att få deras åsikt om detta.

Förslaget som ligger är att ge eleverna ett billigare busskort som gäller från morgonen och fram på kvällen, ungefär 07-18, under skoltid istället för som idag då elevernas busskort gäller hela dygnet och dessutom lov och helger. De billigare busskorten gäller enbart vardagar och inte heller under lov.

Dessutom är förslaget att man ska införa avståndsregler så att eleverna måste ha fem kilometer till skolan för att vara berättigade till busskort.

Artikelbild

| Bantas. Eleverna i Söderköping föreslås få mer begränsade busskort.

Politikerna i nämnden hade många åsikter om detta. Överlag var de överens om att busskorten är viktiga. De ansåg också att det inte får bli för stora skillnader mellan Söderköping och Norrköping, eftersom man vill att Nyströmska gymnasiet ska kunna konkurrera om eleverna.

– Det vore synd att ta bort den moroten som busskorten är, sa Fredrik Weflö (KD).

Nämnden verkade vara överens om att det blir en besparing om man ger det billigare busskortet men ger det till alla elever oavsett hur långt ifrån skolan de bor. På tisdag ska barn- och utbildningsnämnden ta upp frågan igen.