LÄS MER: Ny organisation oroar in hemtjänsten.

– Cirka 75 procent av alla vikarier som tas in i kommunen är kopplade till hemtjänsten. Det är viktigt att ha folk på plats så att de äldre inte drabbas och då måste vi ta in vikarier. Att sätta ihop de här tjänsterna gör att de bättre kan jobba med helheten. En annan kommun som vi tittat på har lyckats höja effektiviteten genom en bättre planering. Men det får inte vara så att arbetsgrupperna måste stressa utan de ska kunna jobba med god kvalitet, säger Jens Samuelsson.

Han ser både för och nackdelar med att flytta på TES-planerarna men menar att de genom flytten kommer vara mer objektiva och strukturerade i sin planering. Att personalen inte skulle få ringa till dem är däremot bara ett rykte.

– Självklart, i ett akut läge, måste de få fatt i dem. Arbetet måste gå så smidigt och effektivt som möjligt.

Hur jobbar ni för att dämpa oron som finns i arbetsgruppen?

– Det finns ju lite olika bilder. Ganska många tycker det här är bra, andra är neutrala och en del gillar det inte. Men det är aldrig bra med oro för då sprids många rykten.

– Enhetscheferna har en viktig roll att ge bra och saklig information och jag har också erbjudit mig att komma ut till alla arbetsgrupper.