Den visar Gunilla Bjelkes bönkapell, som blev byggnadens namn. Gunilla hade sin livsperiod mellan 1568- 1597 och hon blev också Johan III:s hustru. Kapellet, som också fick namnet ”lusthus” var beläget i kvarteret Gillet, i närheten av Rådhustorget vid Kämpes gård mellan Vintervadsgatan och Lillån som senare kulverterades.

Men här tvivlar forskarna, somliga anser att kapellet härrör från mitten av 1600-talet, sanningen lär vi aldrig få veta. Men tänk om man här, för länge länge sedan; träffades och förlustade sig, spelade dansade och sjöng. Kanske hade romantiska möten med allt vad det innebar.

På dessa frågor får vi aldrig något svar men vad man vet så monterades byggnaden ner år 1903 och flyttades till Skansen i Stockholm där den utgör en hörnpaviljong till Skogaholms herrgård. Vi ser skorstenen som tillhörde tvättinrättning- en till höger i bild och vykortet såldes i Wilhelm Coursells Cigarr och tidningsaffär på Skönbergagatan. Portot var 5 öre och kortet skickade till fröken Signe Fröberg i Finspång. Med all säkerhet gladdes hon av hälsningen från Söderköping.