I förra veckan röstades skolplanerna igenom i kommunfullmäktige efter en lång debatt. Det fanns andra förslag för att lösa skolfrågorna och även ett förslag på återremiss av ärendet. Men till slut var det den ledande koalitionens förslag om en ny skola på Alboga som vann efter omröstning.

Exakt var skolan ska ligga är inte klart. Om några veckor påbörjas antagligen planarbetet.

– Det har gjorts en förstudie som presenterats men det är omöjligt att säga exakt var skolan ska ligga innan en ny detaljplan är gjord. Tanken är att det ska vara miminal påverkan av motionsspåren. Målet är att skolan ska integreras med naturen och enligt de första planerna ska den ligga med Kompassgatan åt väster, säger Freddie Håkansson, planarkietekt på Söderköpings kommunen.

Artikelbild

| Inte hotad. Verksamheten vid SOK-stugan är enligt kommunalråd Anders Bevemyr (S) inte hotad av skolplanerna.

Kommunalråd Anders Bevemyr (S) säger att föreningens verksamhet och SOK-stugan är helt ohotade.

– Nej, det är inget som hotar den verksamheten, snarare hoppas vi tvärtom. Att en ny multihall ska vara bra för dem och dessutom ska parkeringen byggas ut. Vi har inte pratat med Skogspojkarna än men vi måste snabbt ta kontakt med dem, säger Anders Bevemyr.

Kommunen invigde i våras en ny vandringsstig och de har satsat på andra saker och vill att verksamheten ska finnas kvar. Däremot kan det hända att något spår påverkas och måste flyttas.

På facebook finns ett upprop om att stödja Skogspojkarnas OK som vill värna om det fantastiska och välanvända rekreationsområde som Söderköping har i Alboga.

"På grund av kommunens planerade skolbygge så kommer Skogspojkarnas OK behöva lägga ner sin verksamhet. Vi börjar med att släcka elljusspåret" skriver föreningen. Det var i fredags kväll som föreningens styrelse beslutade om den åtgärden för att protestera mot skolplanerna. Hur länge de tänker hålla spåren släckta har de inte tagit beslut om.

2018 hoppas kommunen att den nya detaljplanen för området ska vara klar. Först då kan man se exakt var skolan ska ligga.

– Men under arbetet med detaljplanen så kommer vi att ha samråd och ta in åsikter från alla, säger Anders Bevemyr.

Enligt beräkningarna ska den nya två parallelliga skolan byggas under perioden 2018-2021 med en beräknad kostnad på cirka 195 miljoner kronor.

– Vi har avsatt dessa pengar i investeringsfonden, säger Anders Bevemyr.