Tio helt nya namn presenteras på centerns lista med totalt 40 personer för Söderköpings kommun. En av de nya är Boel Holgersson som flyttat tillbaka till hembygden Sankt Anna. I årets valrörelse står hon som partiets andra namn. De senaste två åren har partiet ökat medlemsantalet med mer än 20 personer.

– Det är bra att lyssna på alla och diskutera. Sedan måste politikerna se helheten, säger Boel Holgersson.

– Vi vill driva vår politik. Vi är stolta över vår kommun och vill utveckla den pärla som den är. Då tänker vi på hela kommunen och inte bara tätorten, säger Ulric Nilsson, lantbrukare i Östra Ryd.

Att ha suttit i opposition de senaste åren har både varit nyttigt och frustrerande.

– Extra frustrerande blir det med den här fördelningen som varit eftersom vi inte ens har kunnat få en minoritetsåterremiss, säger Peter Karlström, ingenjör från Stegeborg.

Brobyskolan är ett exempel på detta. Centerpartiet vill att det ska finnas en skola i Brobyområdet och de vill också att Bergaskolan ska öppnas igen.

– Vår syn är att det måste finnas småskalighet och satsning på det. Det är Söderköpingsandan, säger Peter Karlström.

Nu är deras mål att leda kommunen igen i en borgerlig allians och ta det fulla ansvaret. I dag har de fem personer i fullmäktige och hoppas på några till efter valet.

– Som politiker är vår uppgift att prioritera. Vi vill ha en ansvarsfull politik och det betyder inte att man svarar ja till allt. Här i Söderköping är vi i behov av transparens och öppenhet. Vi måste vara mer öppna och ta nytta av medborgarnas erfarenheter och åsikter, säger Peter Karlström.

– Det finns en långt gående delegation idag. Det är viktigt att vi som politiker svarar upp och tar beslut och inte delegerar det till tjänstemännen, säger Ulric Nilsson.

Peter Karlström påpekar att tjänstemännen i dag ansvar för fastighetsförsäljning på högst 20 miljoner kronor, vilket han anser är för hög summa. Då är inte politiken delaktig.

Att skolor och äldreomsorg är stora enheter ser Centerpartiet som ett problem. De vill ha mindre enheter och på äldrecentra ska det finnas hemtjänst och även sjuksköterska eller läkare. Att jobba i mindre enheter tror de också gör att både personal och elever eller äldre mår bättre. Förhoppningen är att sjukskrivningarna också ska minska med detta.

– Personalen ska inte behöva ligga på vägarna och köra stora delar av arbetsdagen, säger Ulric Nilsson.