Bilder från förr Det är alltid trevligt när jag tittar på mina vykort i samlingen och plötsligt ser en detalj som jag inte har uppmärksammat tidigare. Här handlar det om bron, eller spången, över Storån till vänster i bild. Tidigt 1900-tal befann sig den skickliga foto-

grafen Dagmar Eriksén här i Söderköping och som synes hade en fin vy över ån, torget längre bort och Norra Ågatan till höger. Det var varmt denna dag, Hotel Fenix lät fönstren stå på vid gavel och ett hästekipage precis utanför, bilar var ännu

sällsynta. Ett äldre par med hund i koppel kom gåendes längre bort och en herre med en korg skyndade sig över gatan. Stillsamt såg en annan herre åt fotografens håll, det hade ändå blivit ganska vanligt med vykortsfotografer som ville föreviga, och sedan sälja förstås. Jo; bron var det ju, här framkommer det ju att den bro som vi har idag över ån, nedanför det f.d. Stadshotellets parkering måste vara den tredje i ordningen. Vykort som jag har visar nämligen att bro nummer två låg mitt emellan dessa två. Och i och med detta fick jag lära mig ytterligare något nytt om vår stad: Söderköping.