– Vi ligger lite i underkant i Söderköpings kommun. Men med tanke på den jätteinsats som har gjorts under 2017 tror vi att det kommer bli riktigt bra resultat 2018, säger Åsa Carlsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Söderköping.

Det område där förbättringen varit som störst mellan 2015 och 2017 gäller "utförd validerad smärtskattning". Det handlar om att vårdpersonalen vid kontakt med en döende patient ska göra en bedömning av dennes smärta, de tittar exempelvis på ansiktsuttryck och om kroppen är spänd eller avslappnad. Under 2017 har ett material tagits fram som ska underlätta arbetet för personalen.

– Varje gång man har en palliativ patient tar man fram materialet och följer det. Det är en checklista så det förenklar för undersköterskan att fylla i, säger Åsa Carlsson.

Socialstyrelsen har en lång rad uppsatta mål för den palliativa vården och Söderköpings resultat varierar beroende vilken av parametrarna man tittar på. Vad gäller läkarinformation till patient och närstående, mänsklig närvaro vid dödsögonblicket och smärtskattning ligger Söderköping över snittet i jämförelse med Östergötland och Sverige.

Däremot ligger kommunen under snittet vad gäller parametrarna munhälsobedömning, lindring från rosslig andning och ångest samt erbjudande av efterlevandesamtal.

Är det något särskilt område ni ska satsa på att förbättra 2018?

– Det som snabbast kan förbättras är att erbjuda efterlevandesamtal och att man utför validerad smärtskattning. Om man jobbar hårt med de två sakerna så kommer det ge draghjälp till de andra delarna.