Kommunerna har själva fått svara på vad som finns tillgängligt på hemsidan, det gäller allt från handlingar inför politiska sammanträden och protokoll till information om läsårstider, kontaktuppgifter till politiker och tjänster som exempelvis ansökan och uppsägning av barnomsorgsplats. Totalt ställdes 250 frågor och varje svar gav mellan 0 och 3 poäng beroende på om informationen finns på hemsidan eller inte. Söderköping skrapade ihop 64 procent av det maximala antalet poäng. Det är sämst i Östergötland (av de kommuner som svarade) och sätter kommunen på plats 220 av 290 kommuner i landet.

– Det är ju inte så smickrande, säger Yvonne Persson (M), kommunalråd.

Hon säger att det är ett ständigt pågående arbete att se över tillgängligheten på hemsidan och att målet är att vara en öppen kommun. Kommunalrådskollegan Anders Bevemyr (S) inställer.

– Vi måste titta närmare på vad det är som gör att vi ligger så lågt och fundera på vad som behöver göras.

Bäst i Östergötland är Norrköpings kommuns hemsida som fick 95 procent av maxpoängen, följt av Linköping med 90 procent. Sämst i landet är Pajala kommun med 40 procent av maxpoäng.