Bristerna i brandskyddet framkom efter en inspektion i augusti 2016. Då var Pelle Wisting chef för korttidsboendet.

– Med tanke på de brister som fanns valde jag att avsäga mig mitt arbetsmiljöansvar vad gäller brand. Det är fastighetsansvariga som ska se till att att vi har godkända lokaler.

– Jag lyfte frågan vidare till närmsta chef och returnerade mitt arbetsmiljöansvar för verksamhet och personal.

Artikelbild

| Kommunen behöver effektivisera planeringen, menar Jens Samuelsson, socialchef.

Men vem tar ansvar för de boende?

– Ja, det blir ju kommunen. Men jag kände att jag inte kunde ta det fullt ut med de bristerna. Jag ställde frågan till mina överordnade om vi ska fortsätta att hålla öppet och fick svaret att det ska vi.

Det måste vara rätt allvarliga brister eftersom du frånsa dig ditt arbetsmiljöansvar?

– Ja, fast det är vissa oklarheter kring hur kravbilden står och det har ändrats genom åren. De reglerna kan inte jag, så det enda jag kunde göra var att lyfta frågan till de fastighetsansvariga och låta dem avgöra hur stora bristerna är.

Artikelbild

Idag är Pelle Wisting inte längre ansvarig för verksamheten på Älgstigen, utan är enhetschef inom LSS med fokus på daglig verksamhet.

Fotnot: En returnering av arbetsmiljöansvaret ska ske skriftligen och syftar till att göra arbetsgivaren medveten om vilka förutsättningar som saknas för att chefen för en verksamhet ska kunna fullgöra sina arbetsmiljöuppgifter.