En mindre brand har brutit ut vif Norrkrogs naturreservat. Enligt Räddningstjänsten i Östra Götaland är det ett område på tio gånger tre meter som brinner.

Artikeln kommer att uppdateras.