Det har varit en del turer angående skolsituationen i Söderköping de senaste åren. Med ett ökande antal elever och brist på skolplatser var den ursprungliga planen att först renovera Bergaskolan och därefter bygga om Brobyskolan som bedöms som sliten . Dessa planer skrinlades dock efter att man upptäckte att marken vid Tingshuset intill Bergaskolan var giftig av en läckande dieseltank. Istället fastnade man för att bygga en helt ny skola vid Alboga vilken är planerad att stå färdig 2021.

Men fram tills dess är det alltså brist på skolplatser samtidigt som elevantalet ökar på Brobyskolan. Därför har tjänstemännen tagit fram olika förslag över hur situationen kan lösas. Många föräldrar till elever på Brobyskolan har i denna process reagerat över planer på att flytta eleverna; man vill att eleverna ska kunna gå kvar på Brobyskolan.

Förra tisdagen tog barn- och utbildningsnämnden så beslutet: Brobyskolans mellanstadium ska från och med höstterminen 2018 flyttas till den nya enheten Broby II, det innebär i klartext de paviljonger som ligger mellan Solängens förskola och Ramunderskolan. Däremot ska lågstadieeleverna gå kvar på Brobyskolan.

Artikelbild

| Flygbild. Den röda linjen intill Ramunderskolan visar var den nya skolgården ska ligga.

Kommunen skriver i ett pressmeddelande att målet är att ”skapa en hållbar lösning som kan bidra till en god arbetsmiljö, trygghet och en stimulerande miljö”.

Mellanstdieleverna kommer att få tillgång till sju klassrum och egen matsal och kommunen planerar också att bygga en skolgård anpassad till mellanstadieelever vid Broby II.

– Vi tror att det här är ett beslut som kommer att gynna arbetsmiljön för både elever och personal och bidra till goda förutsättningar för elevernas lärande, säger Kjell Eriksson (S), ordförande i Barn- och utbildningsnämnden i en kommentar.

Från oppositionens sida är man inte lika positiv till beslutet.

– Nej, vi tycker av flera skäl att det här inte är ett bra beslut, säger Inga-Lill Östlund (L), oppositionsråd.

– Huvudskälet är att föräldrarna inte vill ha den här lösningen. Vi politiker är till för medborgarna och det är vår skyldighet att lyssna på dom. Dessutom tycker jag att vi lägger pengar på något vi inte behöver lägga pengar på i och med det här beslutet.

Inga-Lill Östlund tycker istället att man borde skjuta upp bygget av Albogaskolan och gå vidare med renoveringen av både Berga- och Brobyskolan:

– Vi behöver innerstadsskolor så jag tycker man borde renovera, vid Bergaskolan är det ju Tingshuset som är drabbat av föroreningar och där har ingen tänkt att barnen ska gå. När det gäller Brobyskolan bor det mycket barn därikring och vi utgår som alltid från principer som närhet och småskalighet, fastslår Inga-Lill Östlund.

– Bygget av Albogaskolan tycker jag att man kan vänta med tills planerna att bygga bostäder där kommit igång, det är en konstig ordning att bygga skolan innan bostäderna finns på plats.

011-200 472