Människor börjar samlas utanför entrén till kommunhuset i Söderköping strax efter 16 på onsdagseftermiddagen. Här ska hållas en manifestation mot de planer som finns för bebyggelse av den östra delen av Brunnsparken och de som håller i denna protest är "Medborgarinitiativet för Brunnsparkens bevarande". Senare kommer det att hållas kommunfullmäktigemöte i kommunhuset och där kommer den aktuella detaljplanen för Eriksvik och Brunnsparken upp till beslut, därav manifestationen. Vad oppositionspartierna i C, L, KD samt Vänsterpartiet (som är emot planerna) hoppas på är att frågan återremitteras.

Plakat delas ut och när klockan närmar sig halv fem tänds även facklor och en liten högtalaranläggning trollas fram – snart är det dags för talarna.

Folkbladet får några ord med Marja Bergström (ersättare i fullmäktige för Vänsterpartiet) som är aktiv i detta medborgarinitiativ innan det drar igång. Det är faktiskt andra gången som hon kämpar mot byggplaner i Brunnsparken: den förra gången – 2014 – handlade det om seniorbostäder och då fanns både miljöpartister och socialdemokrater med i protesttågen. Nu sitter dessa partier i den styrande majoriteten tillsammans med Moderaterna och är alltså de som kommit fram med detta senaste förslag.

Artikelbild

| Varde ljus. Facklorna lyste upp när mörkret sakta föll under manifestationens gång.

Vad tror du om chanserna att det blir en återremittering?

– Vi hoppas ju på det, det hänger ju egentligen bara på en och annan röst. Vi gör det här för att vi tror att det går att påverka och nu får vi se hur det går, säger Marja Bergström som alltså hoppas att några kommer att rösta mot partilinjen bland majoritetspartierna.

På själva fullmäktigemötet innebar punkten "Antagande av detaljplan Söderköping 3:45 (Eriksvik)" naturligtvis många inlägg från talarstolen. Anders Bevemyr (S) visade bilder och argumenterade för planerna och det gjorde också Yvonne Persson (M). Peter Karlström (C) gjorde det däremot inte:

– Jag är för bebyggelse i Söderköping men det ska inte ske genom konfrontation, sa han och yrkade på återremiss; detsamma gjorde Anders Eksmo (KD), Björn Grip (V) – den sistnämnde ville dessutom se en folkomröstning i frågan – och Inga-Lill Östlund (L) med flera.

Artikelbild

| Skiss. Ett antal flervåningshus planeras till den östra delen av Brunnsparken.

Talarna avlöste varandra och när frågan så gick till beslut visade det sig efter begärd votering att detaljplanen antagits; samtliga partier i opposition reserverade sig i ärendet. Det blev alltså ingen återremiss och nu går planerna vidare när det gäller byggplanerna i Brunnsparken.

011-200 472