– Samarbetet med de övriga två partierna har fungerat bra. Även om vi haft olika åsikter i en del frågor har vi kommit överens och kunnat fatta gemensamma beslut. Men i valet går vi ut som eget parti, sade valledare Kenneth Johansson, när han tillsammans med ordföranden för Socialdemokraterna i Söderköping, Christian Karlsson och vice valledare Pia Dingsten bjöd in till en pressträff.

– Nu drar vi igång med målet att det ska bli ett ännu bättre resultat i detta val, sade Pia Dingsten.

För valet 2014 var ett rekordval för S i Söderköping, med bättre siffror än på riksnivå. Det innebar att de kom tillbaka till makten efter 62 år av borgerligt styre i olika konstellationer med Centern som dominerande part i många år.

Ingen av dem utesluter ett nytt samarbete över blockgränserna. Men hur det eventuellt kommer att se ut får valresultatet avgöra. Som huvudmotståndare nämns Centern, Liberalerna och Sverigedemokraterna, men inte Moderaterna, men de tre intygar att visst är de motståndare. Bara inte huvudmotståndare.

I förra valet nådde Socialdemokraterna 33,48 procent i Söderköping. Målet i år är minst 35 procent vilket skulle innebära 14 till 15 mandat.

– Det är ett tufft mål och det blir svårare i år i och med att vi suttit vid makten, säger Kenneth Johansson.

Hans resonemang går ut på att det är svårare att försvara en förd politik än att i opposition kritisera.

– Men jag tycker vi ska känna oss stolta över det vi har uträttat, säger Pia Dingsten.

De nämner ökat tempo i byggandet, planer för hur byggandet ska ske framöver, ökad bemanning i äldreomsorgen och beslut om en ny skola i Alboga som viktiga frågor de vill kunna tillgodräkna sig i valet. Men det är det två partier till som gör anspråk på.

– Och så har vi ökat sysselsättningsgraden, säger Christian Karlsson.

Flera enkäter visar på att väljarna sätter trygghet, äldreomsorg och bostäder främst. Det är också tre områden man kommer att satsa på i år.

I mitten på april kommer en mer detaljerad handlingsplan.

Kontakten med väljarna kommer att ske via valtavlor, dörrknackning fysiskt och digitalt och man kommer att använda sig av en mobil valstuga.

– I förra valet knackade vi otroligt mycket dörr och det ger resultat, säger Pia Dingsten.

Och så hoppas de att väljarna ska förstå att det finns mycket kvar att göra.

Om väljarna vill ge Socialdemokraterna ytterligare fyra år avgörs den 9 september.