På sikt är det tänkt att den gamla brandstationen ska rivas och ersättas med ett bostadskvarter.

– Förhoppningen är att vi ska kunna markanvisa det här till hösten, säger Johan Cöster, samhällsbyggnadschef.

Genom att göra markanvisningen till en arkitekttävling, och sätta ett fast pris, kan kommunen fokusera på gestaltning och utformning i valet av byggherre. Vilka kriterier som ska gälla är redan beslutade och en vinnare utses sen av en jury.

– Olika parametrar bedöms och får en poäng, säger Cöster.

Marken ligger centralt i staden, bara ett stenkast från Rådhustorget, och hur kvarterat ska utformas är därför viktigt.

– Det ska fånga upp platsens historik och karaktär. Med det sagt får det inte bli en pastisch, utan också vara modernt på något sätt.

Det är också angeläget att det inte blir ett rent bostadshus utan att det blir någon slags verksamhet, exempelvis kafé eller kontorslokaler, i gatuplan.

– Det får inte blir ett dött kvarter för den som går i marknivå.

Juryn kommer bland annat bestå av kommunstyrelsen ordförande och den nytillträdda stadsarkitekten.