Bilder från förr Fotograf John Wallgren förevigade denna bild från ett Söderköping för länge sedan och året var 1899. Fröken Hanna Rydberg Annelund Kuddby var mottagaren av vykortet med” innerliga helsningar” från Ellen, August och Mathilda. Platsen där fotografen befann sig tycks vara kyrkspången över Storån där åns vatten flöt så stilla denna sommardag. Klockan på Rådhuset visade tio i fyra och en kvinna ses tvätta kläder vid den lilla bryggan, en annan tvätterska syns längre bort. De har troligtvis kommit hit från det närbelagda Drothemsområdet och det är sannerligen ett styvt arbete att på knä många gånger under året tvätta. ” Det går väl an att tvätte å byke nu när sommarn är här.” Jag förstår att vintertid fryser många sina händer i det kalla vattnet men sådana var tiderna för länge sedan inte bara här utan överallt i vårt land, det var för de flesta: fattigt. Men ett nytt sekel stod och väntade som skulle innebära långsamma förbättringar för många och kvinnorna skulle så småningom få del av de rättigheter som ju tillhör oss alla. Och stilla flöt ån och från Rådhusbron hördes klappret av hästhovar, det var slut på torghandeln.