På fredagen presenterade Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG) sin statistik för 2017. Här framgår att antalet utryckningar totalt har minskat från 2016 då antalet var 5 132 stycken. 2017 gorde RTÖG 4 962 utryckningar vilket alltså innebär 170 färre. En stor del av minskningen kan förklaras med att antalet bränder i fordon samt skogsbränder blivit färre under förra året: dessutom stack 2016 ut i just dessa kategorier.

– 2016 var ett ovanligt år när det gäller antalet bränder i skog och mark. Det var väldigt torrt och vi hade mycket utryckningar till bränder, bland annat i Vrinneviskogen i Norrköping, säger Ulf Lago, tillförordnad förbundsdirektör.

2016 skedde 560 utryckningar i "övrig brand utomhus". Man har för 2017 nya kategorier ( till exempel brand i fordon och fartyg) som gör det svårt att jämföra rakt av men sammantaget gjordes 505 utryckningar i "övrig brand utomhus" för 2017. När det gäller fordonsbränder stod dessa också för jämförelsevis många utryckningar under 2016: RTÖG konstaterar att man inte vet vad orsaken till detta är men att det handlade om allt från medveten skadegörelse till misstänkta försäkringsbedrägerier. För 2017 skedde i Norrköping 100 utryckningar till "brand i fordon och fartyg" att jämföra med 60 i Linköpingsområdet.

Det finns dock också kategorier av utryckningar som ökat: en sådan är trafikolyckor där man gjort 64 fler insatser under 2017 (756 stycken) än 2016. En annan ökning kan avläsas i kategorin "I väntan på ambulans" (IVPA) där RTÖG gått från 490 till 511 utryckningar.

– Antalet I Väntan På Ambulans-utryckningar ökar, och vi har glädjande siffror på att vi verkligen gör skillnad tillsammans med ambulanssjukvården, säger Ulf Lago.

Inom kategorin IVPA ryms många hjärtstopp: som Folkbladet berättat om tidigare är att Östergötland är bland de bästa i klassen när det gäller statistiken för att överleva ett hjärtstopp. Nära 17 procent överlever idag ett hjärtstopp här vilket ska jämföras med två till tre procent för 15-20 år sedan.

– Detta är samverkan till nytta för människor när den är som bäst, säger Ulf Lago

En glädjande utveckling som RTÖG poängterar är minskningen av utryckningar på automatlarm som visar sig vara felaktiga. Kategorin "Automatlarm ej brand" stod för så många utryckningar som 1 987 stycken 2016 men den siffran är nu nere i 1 872 – en minskning med 115 stycken. RTÖG konstaterar dock att fortfarande görs nära var fjärde utryckning till onödiga automatlarm – något som tar resurser från annan verksamhet.

– Alla tjänar på att antalet onödiga automatiska brandlarm minskar, kommenterar Ulf Lago.