På onsdagen samlas företrädare från kommunen och från Underverkstan på Hagatorget för att berätta om sommarens satsning på att få till stånd ett levande torg.

– Förra året hade vi "boomers" på torget som en tillfällig händelse och det blev ganska lyckat så vi vill fortsätta med den ambitionen, säger Anna-Lena Johansson, tekniska förvaltningen som vill se Hagatorget som ett utevardagsrum för Söderköpingsborna.

En del i sommarens satsning på Hagatorget finns redan på plats, nämligen en sorts mini-beach med en stor sandlåda, placerad i rosariet och tillverkad av vaktmästeriet. Här finns också ett antal solstolar samt lådor med böcker, sudoku, boccia och annat.

– Vill man låna eller byta eller lägga till böcker så går det bra, säger Linda Staaf, kultursekreterare som tillägger att platsen är tänkt att passa både barn, vuxna och ungdomar.

Kommunens företrädare ser det här som en test.

– Det är lite av en utmaning för Söderköpingsborna, vi hoppas att de här sakerna får vara i fred för de är ju till för medborgarna och besökare, betonar Michael Botvidsson, teknisk chef.

Minibeachen är tänkt att finnas på plats åtminstone till Gästabudet i slutet av augusti.

På själva Hagatorget kommer det också att bli en påtaglig nyhet under juli månad. Man har nämligen engagerat konstnärs- och hantverkskollektivet Underverkstan (baserade i Nartorp) i vad som kallas "Underverkstan – ett tillfälligt initiativ" som ska pågå mellan den 1 och 23:e juli.

– Temat ska vara mötesplatsen och resandet. Vi kommer att bygga mobil arkitektur i form av vagnar och i det byggandet kan också förbipasserande hjälpa till, berättar Katarina Bonnevier från Underverkstan.

Man har förhoppningen att detta kan leda till möten, gärna mellan främlingar. Vagnarna kommer under resans gång att byggas på och dekoreras, i detta vill man alltså engagera de som vistas på torget.

– Vagnarna ska tillverkas av material från kommunens återvinningsstationer, påpekar Katarina Bonnevier.

Några datum blir det mer riktade aktiviteter, den 7:e blir det grafittiworkshop med grafittigruppen Yallah från Norrköping och den 8:e blir det konsert med flera band.

– Sammanlagt kommer ett 30-tal från Underverkstan att vara delaktiga under de här veckorna, berättar Katarina Bonnevier som tillägger att gruppen består av människor med varierande bakgrunder, här finns arkitekter, konstnärer och mycket annat.

Man kommer också att genomföra ett "kolossalbroderi" samt en mängd mindre aktiviteter. Dessutom vill man genomföra intervjuer med boende runt torget.

Aktiviteterna kan följas på www.underverkstan.se samt från kommunens hemsida.