Igår togs det första spadtaget för byggnationen av det nio mil långa fiberstamnät som väsentligt ska förbättra internetkommunikationerna för landsbygden i Söderköpings kommun. Och i det arbetet är byalagen viktiga beståndsdelar.

Många intresserade och involverade samlades i Hörstorp utanför Östra Ryd på fredagen när det första spadtaget skulle tas för den satsning på ett fibernät som kommunstyrelsen fattade slutligt beslut om så sent som 14 augusti i år. Det rör sig alltså om etapp ett av utbyggnaden av stamnätsfiber som ett led i att bredband ska vara tillgängligt även på landsbygden i Söderköpings kommun.

På plats fanns ett 50-tal representanter från bland annat kommunen, Telia, länsstyrelsen, Eon samt från byalagen som i högsta grad är delaktiga i planeringen av denna utbyggnad. Också landshövdingen Elisabeth Nilsson var närvarande för att hugga i med spaden för det symboliska taget, man har redan fått ner c a 3 km fiberkabel i marken tack vare ett samarbete med Eon.

Nu påbörjas alltså arbetet att lägga ner stamfibernätet som ska sträcka sig nio mil, från Östra Ryd i väster till Tyrislöt i öster. Det hela beräknas kosta uppemot 30 miljoner kronor och är finansierat av länsstyrelsen, Post- o Telestyrelsen samt Söderköpings kommun. Det beräknas vara klart i slutet av 2013.