De flesta är överens om att trafiksituationen i Söderköping inte fungerar. Sju trafikljus och en bro ställer till det.

Inställningen hos Handelskammaren syd är att den propp i pulsåldern som Söderköping utgör måste bort och det skulle gynna hela södra Sverige.

- Den är under all kritik för att tala klarspråk, säger Lars Frithjof som är ordförförande i E22 AB, bolaget som verkar för att bygga ut E22. Man kan inte ha en europaväg gå igenom ett samhälle.

Det skulle också gynna Söderköpings som besöksort, menar de, om man löste trafikproblemen.

- De köer som blir stöter bort besökare, säger Katarina Svärd som är tjänsteman på regionförbundet Östsam.

Stephan Müschler är vd för E22 AB och han berättar att företaget har analyserat frågan noggrant och kommit fram till att får man vägen utbyggd så skulle man skapa 60 000 nya jobb. Men det handlar förstås om hela vägens sträckning, från Blekinge till Norrköping.

Lars Frithjof berättar att Handelskammaren syd ser infrastruktursatsningar som oerhört viktiga.

- Det är inte bara en bit väg, det är en förutsättning för tillväxt, säger han.

Och av de 21 infrastruktursatsningar som de vill lyfta fram ser de Söderköping som den viktigaste.

På plats i Söderköping träffade de kommunalrådet Magnus Berge och fick en genomgång av läget just nu.

- Projektet har kommit så långt att man skulle börja 2019, refererar Jan Owe-Larsson (M), styrelseordförande i Östsam.

Men Stephan Müschler skulle gärna se en tidigare byggstart.

- Man skulle kunna börja 2014/2015, menar han.

Men i Söderköping ska kommunstyrelsens arbetsutskott i dag behandla ett medborgarförslag som ser en annan lösning än en förbifart.

Torbjörn Toftgård förslår att alla trafikljusen tas bort, att två stora rondeller, en viadukt, en cykeltunnel och en ny bro byggs.

"Syftet att få bort trafikstockningen på E22 skulle uppfyllas till lägre kostnad på och på kortare tid. Jag föreslår att kommunen verkar för denna lösning." skriver Torbjörn Toftgård.