Tanken är att på utvalda platser ska förbipasserande kunna lyssna till olika ljud och berättelser från förr. Arbetet ligger i sin startfas och eleverna som är på besök ska ta upp ljud, analysera platserna och mäta bullernivån. I väskorna bär de med sig digital utrustning för att samla in fakta och sedan omvandla till olika idéer och möjligheter.

- Det här är storstilat och nytt för Söderköping, säger Barbro Mellqvist till de sex eleverna medan hon guidar dem runt i Söderköping.

Eleverna går den fristående kursen Ljudkultur som leds av Lars Jonsson vid Campus Norrköping. Universitetet samarbetar med Medeltidscentrum och Tekniska förvaltningen.

Idén om ljudlandskap uppkom då Barbro Mellqvist, verksamhetsledare för Medeltidscentrum, mötte Lars Jonsson på en konferens om ljud för ett par månader sedan.

Den första anhalten är Skvallertorget strax bakom Drothems kyrka. Där är bruset från Storån tydligt och runtom hörs ljud från boende i kvarteret som pysslar i vårsolen.

- Vi ska göra en inventering, vi försöker få en uppfattning om hur det låter på det här platserna och vad det finns för förutsättningar för ljud. Vi ska analysera på ett tydligt sätt och göra en kartläggning, säger Lars Jonsson, handledare.

Ljud från trafik, maskiner, fläktar, människor och naturen ska registreras. Sedan får eleverna komma med förslag på ljud och texter som kan symbolisera medeltiden. Hur sedan själva ljudinstallationen kan se ut är oklar.

- Det kan vara en högtalare som sätts igång när man närmar sig eller att man trycker på en knapp. Vi vet inte exakt, säger Lars Jonsson.

- Det ska blir väldigt intressant och kul att jobba med, säger Ludvig Kyndel, student som efter kursens slut fortsätta arbeta med ljudlandskapet. Det historiska återkopplas med till idag och man återskapar det.

- Det ska bli jättekul att se vad man kan göra med de här platserna, säger Jenny Bokvist, student som fastande för Barbro Mellqvist beskrivningar av arkeologiska utgrävningar i området. Man kan få fram mer med ljud, känslor och påverka människor.

När planerna är mer tydliga kommer en entreprenör anlitas för att sätta upp själva installationen.

- Det här är ett relativt nytt fenomen, säger Barbro Mellqvist. Och det är verkligen roligt att vi samarbetar med både Tekniska förvaltningen och Campus, med unga människor som har nya idéer. Det tillför så mycket ny kompetens och man ser det växa fram.

Eleverna vandrar runt till ett par ställen, bland annat S:t Laurentii kyrka, Rådhustorget och Hagatorget. Förhoppningsvis kommer tre ljudsatta platser vara klara till Medeltidsveckan i september.

Projektet sker i faser för att också hinna få höra allmänhetens åsikter. Ännu har Barbro Mellqvist inte hört något negativt. För ljud i miljön kan vara kontroversiell, ett exempel är vid Mariatorget i Stockholm där protesterna blev högljudda.

- Det är en ny företeelse och man vet inte hur folk reagerar, säger Lars Jonsson. Vi vill förmedla en upplevelse eller en känsla och att man förstärker intresset för platsen. Om man lägger till något kan bild bli bredare.

Ljudlandskapets kostnad är ej specificerad men går under Tekniska förvaltningens budget som konstnärlig utsmyckning.

I april hålls ett seminarium för politiker och tjänstemän om ljudkultur. Även medborgare får testa på att spela in ljud under Barnens dag.