Fastigheten Lagnö 1:2 ligger vackert på Norra Finnö strax efter Lagnöbron. Själva huset, byggt 1918 har restaurerats av Dag och Monica Södling som lagt ner åtminstone 900 timmars jobb, helt ideellt. Söderköpings kommun blev ägare av fastigheten 2009 genom ett arvsavstående från Kammarkollegiet och på senaste fullmäktigemötet togs beslut att bilda ett kommunalt naturreservat av den 33 hektar stora tomten benämnd Nedre Lagnö som vätter ner mot havet.

- Den här strandängen är klassad som en av de finaste i hela östgötaskärgården av Länsstyrelsen och Naturvårdsverket, upplyser Gunnar Fredriksson, miljöskyddschef på Söderköpings kommun under en träff på måndagen.

- Här finns en mycket stor örtrikedom och många fåglar kan ses här under flyttningen, bl a olika vadare som brushanar, gäss och andfåglar, här finns också en hägerkoloni. På området finns betande kor vilket är en förutsättning för att strandängen ska blomstra.

En knutpunkt
Fastigheten ligger nu under EU-projektet BACES, ett skärgårdsprojekt vars projektledare heter Eva Lundgren Stenbom.

- Tanken med den här fastigheten är att den ska bli en knutpunkt för lokala föreningar och även turismen här i Sankt Anna, berättar Eva Lundgren Stenbom och tillägger att skolklasser också ska kunna besöka huset som en del i "Levande historia" för att därigenom uppleva hur det var att leva under tidigt 1900-tal.

Kommunens nya turismstrateg, Malin Amér ser detta som en viktig del i att få glesbygden i kommunen att leva.

- Turismen är viktig för att få ekonomisk utveckling men det krävs också tillgänglighet.

Här spelar naturligtvis kommunikationer en stor roll och man för hela tiden en diskussion med Östgötatrafiken hur trafiken till kommunens glesbygd kan utvecklas.

Turistinformation
Intill fastigheten är det tänkt att byggas en turistinformation för Sankt Anna-bygden till sommaren 2012. I en separat servicebyggnad beläget vid den gamla ladugården ska besökscentrum och café samt toalett finnas, i det gamla huset däremot ska saker få vara som de är, alltså t ex inget rinnande vatten. En naturstig planeras i skogen och så ska man ordna en handikappvänlig stig ned mot strandängen där det ska uppföras en utsiktsplats.

- Här ska finnas kikare och även naturböcker till utlåning, upplyser informationschef Christina Nilsson.

Statliga medel
Redan har det iordningsställts en mindre parkering och informationsskyltar genom statliga Lona-medel (lokala naturvårdssatsningen) som distribueras av Länsstyrelsen.

När man har planerat för fastigheten har man haft en referensgrupp bestående av föreningarna Navet i havet, Sankt Anna-bygden och Sankt Anna hembygdsförening.

Edgar Lagnström som ägde huset avled 2002.