I måndags drog en isstorm in över främst Missouri och Oklahoma i USA. 600000 abonnenter blev utan el och 17 människor omkom. Så snart det underkylda regnet träffade marken, vägbanor, träd eller vilken annan yta som helst frös det direkt. Allt täcktes med ett lager av is.

På flera håll rapporterades om flera centimeter tjock is. Träd och grenar knäcktes av den extra tyngd som lagret med is gav upphov till och på vägarna rådde blixthalka.

Det är underkylt regn som skapar den här sortens isbildning. Underkylt regn får man då varm luft strömmar in och trycker undan kall luft. Eftersom väggen med varm luft lutar kommer det att bli en kil med kall luft under den varma.

Vi får ett lager med varm luft överst och ett lager med kall luft underst. Snön som faller i den varma luften kommer att smälta och bli regn. Då regnet når det kallare luftlagret kyls det.

Om det kalla luftlagret närmast marken har temperaturer under nollan får regnet frysgrader och är luftlagret tillräckligt tunt hinner regnet inte frysa till is utan når marken som underkylt regn.

Också i Sverige förekommer underkyld nederbörd, men det är mycket ovanligt att vi får sådana tjocka islager som man kan råka ut för i Nordamerika. Enligt Wikipedia inträffade den senast dokumenterade isstormen i Sverige 1921.