Därför ansöker han nu via sin advokat om ersättning för frihetsberövandet och det lidande det medfört med 8 000 kronor.

Mannen greps den 9 februari i år och anhölls bara timmar efteråt. Tre dagar senare hölls häktningsförhandlingen och   Norrköpings tingsrätt beslutade att avslå åklagarens häktningsframställan och försätta honom på fri fot.

Mannen har, enligt ansökan, påverkats mycket allvarligt som en följd av frihetsberövandet, vilket innebar att han tvingades vara ifrån sin familj. Därutöver innebar frihetsberövandet att han kände sig osäker på vilka ytterligare konsekvenser det skulle innebära för honom, hans familj och hans arbete.