En segdragen tvist slutar - åtminstone halvvägs - lyckligt för småföretagaren Henrik Gustavsson i Linköping. Fallet handlar om huruvida fackförbundet Byggnads kan vara skadeståndsskyldigt för en blockad som drabbade småföretagaren Henrik Gustavsson i Linköping 2006. Syftet med stridsåtgärderna var att Linköpingsföretaget skulle teckna ett kollektivavtal.

Domen är logisk och banbrytande. Byggnads stridsåtgärder drev företaget i konkurs, säger Clarence Crafoord, ombud för Gustavsson och chef för Centrum för rättvisa, till TT.

Varken ägaren eller tre anställda ville att firman skulle teckna avtalet. De gick inte med på Byggnads tidigare system med granskningsavgifter, i syfte att täcka kostnaderna för att granska avtalsvillkorens efterlevnad - ett system som senare kritiserades av Europadomstolen.

Principfrågan avgjord

HD har alltså prövat själva principfrågan om det är möjligt att en fackförening - under vissa förutsättningar - kan vara skadeståndsskyldig när stridsåtgärder, såsom blockaden mot byggfirman, kränker en rättighet enligt Europakonventionen.

Så länge det handlar om ekonomisk skada kan fackföreningar bli skyldiga att ersätta, konstaterar HD i mellandomen. Förutsättningen är att stridsåtgärdens omständighet är "kvalificerat otillbörlig".

Byggnads har försökt att tvinga på Gustavsson ett kollektivavtal som underkänts av Europadomstolen. Det finns nog inget mer otillbörligt beteende, säger Crafoord.

Dubbel seger

Men Byggnads ser också domen som en seger, och pekar på HD:s resonemang att fackföreningar inte kan åläggas ett direkt skadeståndsansvar vid eventuell kränkning av Europakonventionen. Frågan är om ett kvalificerat otillbörligt handlande ligger i vågskålen i just det här målet?

Fallet fortsätter därför i tingsrätten där det görs en prövning i sak.

Tidigare har både tingsrätten och hovrätten svarat nej i den principiellt intressanta rättsfrågan för svensk arbetsmarknad.

Det här är en signal till hela arbetsmarknaden. Tänk efter innan ni agerar, ni får inte bete er hur som helst mot enskilda. Ett skadeståndsansvar kan uppstå. Arbetsmarknadens parter har getts mycket makt, och med makt följer ett ansvar, säger Crafoord.