USA Kinas handelsöverskott med USA nådde under 2017 rekordsiffran 275,8 miljarder dollar, motsvarande 2 260 miljarder kronor. Det tidigare rekordet från 2015 låg på 260,8 miljarder dollar.

I december var handelsöverskottet med USA 25,6 miljarder, jämfört med 27,9 miljarder i november.

Samtidigt som överskottet ökade med USA minskade Kinas totala handelsöverskott till 422,5 miljarder dollar.