Förslaget ingår i regeringens 73-punktsprogram med Centern och Liberalerna. Grundtanken är att göra det enklare att resa kollektivt i hela landet så att fler väljer det transportsystemet.

En ökning av kollektivtrafiken är nödvändig för att nå klimatmålet om en minskning av växthusgasutsläppen inom transportsektorn med 70 procent fram till 2030.

Ett nationellt biljettsystem skulle göra det enklare för alla att göra klimatsmarta val i vardagen, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP).

Utredare blir Gerhard Wennerström, som är vd för Samtrafiken i Sverige AB. Hans uppdrag blir att analysera vilka behov respektive hinder som finns i dag när man köper biljetter till kollektivtrafik i hela Sverige.

Han ska också kartlägga och analysera tekniska och marknadsmässiga hinder för skapandet av ett konkurrensneutralt nationellt biljettsystem, samt definiera vilken trafik som ska omfattas av ett sådant system.

Han ska däremot inte utreda en enhetlig prissättning för kollektivtrafiken. Det kommunala självstyret med regional prissättning sätter stopp för det.