Vi ser att det utförs industrispionage från Kina, som är intresserade av ny teknologi för att kunna ligga i framkant, säger Henrik Häggström, senior analytiker på Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier vid Försvarshögskolan, till Svenska Dagbladet.

Ryska underrättelseorgan har också visat ökat intresse för olika delar av svensk infrastruktur, i något som tolkas som militär planläggning.

Under 2010-talet, eller de senaste åren, ser vi hur kärnkraftverken återigen blir måltavla för den ryska militära underrättelsetjänsten eftersom de är intresserade av kärnenergisektorn, säger Häggström.

Kärnkraftverket anses ganska säkra mot cyberangrepp. Men det finns en betydande omsättning av utländsk personal inom kärnkraftsindustrin, och bakgrundskontrollerna av personerna är obefintliga eller ovanliga.

Det är avgörande att man har system för säkerhetsprövning och registerkontroller som fungerar, även på internationellt basis. Här finns det helt klart utvecklingspotential, säger Häggström.
Det är avgörande att man har system för säkerhetsprövning och registerkontroller som fungerar, även på internationellt basis. Här finns det helt klart utvecklingspotential.

Henrik Häggström på Försvarshögskolan till Svenska Dagbladet om att det finns en betydande omsättning av utländsk personal inom kärnkraftsindustrin, men att bakgrundskontrollerna är obefintliga eller ovanliga.