Great Jazz Clubs jazzstipendium går i år till basisten Christer Thurén som gått i skola hos världsbasisten Ray Brown. Ungdomsstipendiet får trombonisten Nils Odelstam.
Hederstipendiat i år är Sven Zetterberg som uppmärksammats mycket det senaste året. Han föddes i Skärblacka för 51 år sedan och beskrivs som "bluesens budbärare i hela Sverige".
Bluesstipendiet delas ut för andra året i rad. I år går det till Tedde Tillberg (Fredrik) för "entusiasm, flexibilitet och hårt arbete att hålla igång livebluesen i Linköping."
Stipendierna delas ut på Jazz- och Bluesfestivalen i Linköping den 27 mars och stipendiaterna uppträder i någon form på festivalen.