- Signalerna på förändring kommer från fältassistenter, socialsekreterare och poliser ute på fältet, att fyllan bland unga ökar.
- Det medför att stora resursåtgärder krävs från polis, sjukvård via tillnyktringsenheten TNE och sociala myndigheter som kopplas in.
- Och det är ju inte meningen att drogfria danser ska behöva kräva så stora insatser, utan här hoppas vi föräldrar och skolan tar tag i problemen.
- Liksom givetvis även de krögare som arrangerar drogfria danser, i första hand Otten och Camel.

<b>Bra samarbete</b>
- Vi från polisen upptäcker att vi har ett bra samarbete, men nu gäller det att ytterligare ta tag i den minoritet av ungdomar som inte kan vara utan alkohol eller droger på drogfria tillställningar.
- Bland annat ska man inte lika lätt kunna gå ut och in från en krog, för då är risken stor att man "tankar" sprit utanför krogen, utan i fortsättningen måste man betala ny entré om man går ut och det tror vi ska avskräcka från att gå ut och in.
- Likadant får inte ens en som är över 18 år komma in på drogfria disco om denne inte är nykter. Är det nolltolerans så är det, fastslår Josef Zacharias.
- Så med andra ord ålägger det i det här fallet arrangörerna att kontrollera att de ungdomar som släpps in, inte intagit alkohol eller andra droger.

<b>Riskerar återkallelse</b>
- Om arrangörerna inte följer dessa regler, kan de riskera att få sina normala serveringstillstånd återkallade. Något som i så fall kommunen gör, men där vi från polisen är remissinstans och rådgivande.
Närmast kommande drogfria discon, som polisen vet om, arrangeras ikväll 4 december samt 18 och 23 december.


<span class=rub>Ottens ägare irriterade på polissatsningen</span>

<span class=ing>NORRKÖPING
Polisen i Norrköping vill ta i med hårdhandskarna mot drogfria skoldanser, för att de verkligen ska vara drogfria.
Något som irriterar arrangörerna, bland annat Jörgen Lindström på Otten, som menar att polisens agerande kommer alldeles försent.</span>

- Givetvis är det jättebra att polisen tycker det ska vara nolltolerans när det gäller alkohol på drogfria skoldiscon.
- Det är bara det att så har vi tyckt och jobbat i flera år, men det är först nu, när vi har läget mycket bra under kontroll, jag bedömer det som 8-9 på en 10-skala, som polisen "vaknar" och vill skärpa bevakningen.
Något som även Mårten Jacobsson, också delägare i Otten, håller med om:
- Vi var på möte med polisen och det kändes helt fel.

<b>"Välkomna hit"</b>
- Där satt flera höga polischefer och talade om nolltolerans och att vi arrangörer måste skärpa bevakningen, för att de fått "signaler" på att läget blivit sämre när det gäller nolltolerans på drogfria discon.
- Medan vi upplever att dagens situation är suveränt bra och att polisen talar om en situation som var för flera år sedan.
- Men poliserna är alltid välkommen hit för att själva titta på nästa drogfria skoldans, så får de se hur läget är. Ett läge som vi alltså bedömer som mycket tillfredsställande.
- Men det är klart, säger Jörgen Lindström, att tar vi in 600 skolungar på drogfritt disco, kan det vara någon som slinker förbi eftersom vi inte är felfria, men så fort vi upptäcker någon som vill in eller kommit in och inte är drogfri, så får denne besökare lämna lokalerna.
- Så den här nya polissatsningen hade räckt att informera oss via ett telefonsamtal, tycker Jörgen Lindström...

<B>? Varför har ni överhuvudtaget drogfria discon, som ni ju lär tjäna mindre pengar på?</B>
- Det är riktigt att vi tjänar mindre, det brukar gå runt ungefär på såna discon, men vi gör det för att lära ungdomar mellan 16-18 år hur det fungerar på ställen som Otten, när de blir lite äldre. Att det är hård kontroll vid entrén och att vi har många vakter och värdar som ser till att allt går rätt tillväga.
- Jag kan avslöja att vi till och med fått förfrågan om att arrangera ett "barndisco" för åldern 13-15 år och vi funderar nu på att göra detta en eller ett par gånger per år och i så fall av samma anledning som drogfria discon.
- Det vill säga att barnen ska få lära sig hur det går till ute på krogen, så att de vet hur det går till inför deras egen 18-årsdag, när de får komma in på normala danskvällar.