Ekonomi Det så kallade Philly-index, ett inköpschefsindex från tillverkningsindustrin gjort av den amerikanska centralbankens regionala kontor i Philadelphia, ökade till 34,4 i maj. Det kan jämföras med 23,2 i april. Det var klart högre än marknadens förväntningar. Analytikerna hade i snitt räknat med ett index på 21 för maj månad.

En indexnivå under noll antyder att aktiviteten i tillverkningsindustrin i området minskar.