Internationell lag har inte förhindrat nya länder från att ansluta sig till skaran som redan har kärnvapen, konstaterade påven vid ett seminarium i Vatikanen på fredagen.

Elva Nobelprisvinnare och topptjänstemän från FN och Nato deltog i seminariet, där Franciskus tycktes gå längre än tidigare påvar gjort i frågan. De har sagt att kärnvapnen aldrig ska komma i bruk, men att det kan vara moraliskt försvarbart att behålla dem så länge de bara används för att avskräcka andra från att utnyttja dem.

Om man dessutom betänker risken för en oavsiktlig explosion till följd av ett misstag, så måste hotet om att använda dem, likväl som själva innehavet, fördömas å det starkaste, sade Franciskus.

Samtidigt tillstod påven att utsikterna för nedrustning är dåliga i rådande internationella läge, som domineras av "klimatosäkerhet och konflikter".

Resultatet är att människans vikigaste angelägenheter – kampen mot fattigdom, strävan efter fred, arbetet med utbildning och hälsovård och utbyggnaden av de mänskliga rättigheterna – förvisas till en andraplats, sade Franciskus.