Det blir sannolikt en större vårflod än ett normalår, säger Göran Lindström, vakthavande hydrolog på SMHI.

Dalarnas län och Norrlandskusten upp till Örnsköldsvik har ovanligt stora mängder snö och delar av Götaland har ovanligt stora mängder snö för årstiden.

Om snön ligger kvar länge och det kommer värme snabbt så kan det bli en intensiv avsmältning, säger Göran Lindström.

Men våren ser inte ut att komma till Norrland de närmsta tio dagarna så hur snabbt värmen kommer är för tidigt att säga, enligt SMHI.

För vattenmagasinen innebär den stora volymen snö att de behöver tömmas mer än vanligt oavsett avsmältningstakt, enligt energiföretaget Fortum.

"En del sjöar kommer upplevas som ”rekordlåga” innan vårfloden startar, det är dock en förutsättning för att minska riskerna för skador i samband med vårfloden och det enligt de tillstånd som finns", skriver Claes Kjörk, ansvarig för samordning av vattenreglering på Fortum, i ett pressmeddelande.

Dalälvens, Klarälvens, Norsälvens, Gullälvens och Byälvens tillrinningsområden har ovanligt mycket snö.