Det innebär en helomvändning, jämfört med det tidigare förslaget, som gick ut på att man skulle via ett avtal, samarbeta med Linköping angående kremationsverksamheten i fortsättningen.

– Ja, Kyrkorådet har svängt och fattat ett nytt beslut i den här frågan, säger kyrkoherde Thomas Wärfman som även sitter med i Kyrkorådet.

– Nu rekommenderar vi att man bygger nya ugnar till krematoriet i Norrköping och fortsätter med kremationsverksamheten här.

Så nya förslaget innebär både en renovering av själva krematoriebyggnaden och byggande av nya ugnar?

– Ja, men renoveringen av själva byggnaden i Norrköping, har alltid funnits med både i Norrköpings- och Linköpingsalternativen, säger Thomas Wärfman.

– För själva krematoriebyggnaden här i Norrköping är från 1938 och så sliten, att den är i stort behov av renovering.

Varför har Kyrkorådet svängt från Linköpings- till Norrköpingsalternativet, angående kremationen?

– När vi lade fram förslaget om kremation i Linköping i fortsättningen, resulterade det i en väldigt het debatt i Norrköping.

– Och i den debatten framkom det klart och tydligt, att Norrköpingsborna vill ha kvar kremationsverksamheten i Norrköping och vi har nu lyssnat på dom synpunkterna.

Hur ser kostnadsförslaget ut för renoveringen och inköp av nya ugnar till Norrköping?

– Vi vet inte exakt, men enligt den gamla utredningen kommer det att hamna på cirka 60-70 miljoner kronor.

Hur ser Kyrkorådets förslag till finansiering ut?

– Vi har föreslagit en extern finansiering, det vill säga att vi tar lån för det här projektet och då går kostnaden för lånet direkt på begravningsavgiften, som är en skatt som alla betalar, vare sig man är medlem eller inte i svenska kyrkan.

Någon nämnde också att det inte finns en så stor överkapacitet i Linköping, som man först beräknade i kremationsugnarna i Linköping?

– Det har kommit fram nya uppgifter om kapaciteten i Linköping och även i regionen, när det gäller kremationer. Där gör man en delvis ny bedömning, vilket grundar sig på att den här delen av Sverige väntas växa kraftigt i befolkningstäthet och då kommer troligen inte kapaciteten i Linköping att räcka till i framtiden.