Artikelbild

| Till höger huvudbyggnaden, rakt fram en flygelbyggnad. Båda från mitten av 1800-talet. Och i förgrunden något som väl kan vara en av de mäktigare granarna inom Norrköpings kommun.Foto: Robert Svensson

 

 

 

 

Artikelbild

| Vägen som spikrakt leder fram emot Händelö gård. Korsas närmast av järnvägsspåret som leder ner till hamnen. Till vänster stallbyggnaden. Bild: Robert Svensson