Den detaljplan som vann laga kraft i juli 2013 möjliggjorde byggandet av en moské i närheten av Östgötaporten i Ektorp. Fastigheten heter Tränaren 1 och ligger vid Skarphagsleden. Sedan 2013 har mosképlanerna legat på is men nu söker Bosniakiska Islamiska Församlingen Norrköping bygglov för en moské på tomten. Innan sommaruppehållet för bygg- och miljönämnden låg ärendet uppe på dagordningen inför sammanträdet den 31 augusti. Detta kommer enligt Marita Eriksson, bygglovschef på bygg- och miljökontoret, bli uppskjutet då inga färdiga handlingar kommit in från byggherren ännu.

Redan nu går Sverigedemokraterna i Norrköping ut och jobbar för en folkomröstning. Under torsdagen skapades Facebookgruppen "Nej till moskébygget i Norrköping" och fick över 500 medlemmar på ett dygn. I beskrivningen går att läsa att Norrköping är "en stad där det redan förekommit att Norrköpingsbor stridit för IS, en stad med påtagligt utanförskap, segregation, gängkriminalitet, bilbränder och risken att religiös extremism förstärker sin närvaro är stor."

– Det är ingen hemlighet att vi i SD anser att fullskaliga moskéer inte passar i Sverige. Vi anser att sådana byggnader med ett så stark politisk och symbolisk värde inte bidrar till ett sammanhållet samhälle som vi förespråkar. Vi har motionerat om det här redan 2013 och vi anser att sådana byggnader alltid ska föregås av en folkomröstning, säger Darko Mamkovic, ordförande för SD Norrköping.

Artikelbild

| Kritisk. Darko Mamkovic (SD) anser att en moské i Ektorp skapar mer splittring i samhället.

Enligt Darko Mamkovic är beslutet om byggnationen något som inte ska tas enbart av nämndemännen.

– Det är redan väldigt mycket som byggs i Ektorp, det är en anledning till varför man vid sådana stora projekt som det här borde informera medborgare om vad som sker så att de kan ta ställning. Det är inte ansvarsfullt att vi låter ett tiotal personer som sitter i nämnden avgöra det här själva när det är ett ärende som rör hela staden. Byggnader som kraftigt avviker från västerländsk byggnadstradition ska kanske inte upprättas i centrala Norrköping på en av de anrika promenaderna, det är Norrköpings hjärta.

Darko Mamkovic menar att en moské kommer öka segregationen i staden.

– Först och främst påverkar den stadsbilden men vi kan inte totalt förbise att fullskaliga moskéer har ett politisk, symboliskt och ideologiskt värde som kanske inte tillhör Norrköping och Sverige. Vi har våra västerländska traditioner och normeringar och vi ser redan nu att Norrköping är drabbat av splittring, påtagligt utanförskap, segregation och gängkriminalitet. Vi ser inte hur ett moskébygge av denna storlek kommer att bidra till att vända den negativa trenden utan risken finns att segrationen och splittringen inom samhället fortsätter.

Artikelbild

Planer. Ett av förslagen på hur moskén kan komma att se ut.

Kan inte en centralt belägen moské på något sätt bidra till ökad integration?

– Möjligtvis, men SD är ju av uppfattningen att utifrån den verkligheten som samhället präglats av de senaste åren så pekar allt på att så inte är fallet.

Vad skulle utfallet innebära vid en eventuell folkomröstning?

– Om alla hundratusen röstberättigade säger att vi är för det här så vet vi det och då har vi svar på att Norrköpingsborna vill ha det så. Eller så kanske utfallet säger något annat men då har Norrköpingsborna fått bestämma.

Vad anser ni är en lämplig plats för en moské?

– Religiösa samfund kan fortsätta utöva sin tro genom att hyra eller låna andras lokaler. Det påverkar inte friheten att utöva sin religion.