Portugal Portugals parlament har godkänt en lag som gör det möjligt för personer över 16 år att genomgå könskorrigerande ingrepp utan att det föregås av ett medicinskt utlåtande som visar på "identitetsstörning".

Den nya lagen måste nu undertecknas av presidenten Marcelo Rebelo de Sousa.

Antas lagen blir Portugal blir det sjätte landet i Europa, efter Danmark, Malta, Sverige, Irland och Norge, att ge rätt till självbestämmande vad gäller könsidentitet.