Bokens titel är "Det hände på Löfstad slott. Sanna skrönor och fria fantasier".

– Jag har skrivit en bok om ett urval människor, såväl ägare som tjänstefolk, på Löfstad med just mina egna fantasier, men med en historiskt riktig bakgrund, säger Ulla Winroth, som tidigare skrivit historiska böcker från olika tider och miljöer för både barn och vuxna.

Hur har du gått tillväga när du forskat om Löfstads bakgrund, innan du skrev boken?

– Jag har i studerat de artiklar och böcker och som redan finns om Löfstad, läst mellan raderna i J A Grells handskrift från 1871 och själv besökt det flera gånger.

– Dessutom har jag även fått möjlighet att forska i biblioteket, som finns kvar på Löfstad slott och all denna forskning tillsammans, har gett mig trådar och små detaljer, som jag nystat vidare på och som resulterat i olika historier om människor av kött och blod.

Att bläddra i Löfstads böcker i biblioteket, lär inte alla få möjlighet till?

– Nej, så är det, men eftersom det handlade om forskning om Löfstad inför min bok, så fick jag tillåtelse till detta av Per Stålebro, verksamhetsansvarig för Löfstad från Östergötlands museum, vilket jag förstås är tacksam för. Jag kan nämna att boken omfattar nedslag i slottets historia från 1600-talet och fram till 1850 och bland annat finns Axel von Fersen och Sophie Piper omnämnda i boken, liksom pigan Stina.

Hur kommer det sig att du, som bor i Åtvidaberg, har intresserat dig för just Löfstad slott?

– Jag har bott i Norrköping tidigare, så jag har ju känt till Löfstad sedan länge och jag har alltid varit fascinerad av gamla hus, som ofta är fyllda av historier.

– Det sätter igång min fantasi och sedan brukar jag hitta på personer, som får agera och vara med i skrönorna, varav några är kända sedan tidigare.