– Vi jobbar på och har tagit lite prover på plats, säger Anders West i Goldore Sweden AB.

Något resultat är inte att vänta än på ett tag. Kanske fram i höst.

– Vi ska ta fler prover och lämnar in allt samtidigt, säger han.

Det man letar efter är koppar, zink, bly och silver. Koppar har det brutits förr i området och kanske zink också.

Om man hittar något intressant och vill gå vidare handlar det om att borra efter prover.

– Då måste vi ha en godkänd arbetsplan med sakägarna, det vill säga främst markägare, sade Anders West i november förra året.

Det är Bergsstaten som har beviljat företaget ett tillstånd att under tre år leta efter fyndigheter. Det handlar om ett 367 hektar stort område väster om Regnavägen med väldigt lite bebyggelse. Strömsborg och Backa kvarn är ett par platser inom området, som i väster slutar vid Stora mossen.

Bergsstaten är ett särskilt beslutsorgan inom Sveriges geologiska undersökning (SGU) som har till uppgift att handlägga ärenden som rör prospektering och utvinning av mineral.

Länsstyrelsen har inte haft något att invända, men påpekar att Igelforsån går genom området. Natura 2000-området Stora Mossen berörs inte.

– Om vi gör större fynd som det finns ekonomi i och vill starta en gruva handlar det om så många miljoner att fler måste bli engagerade.

– Men det handlar bara om förhoppningar. Vi utgår från gamla kartor och andra handlingar som finns på SGU och visar att det har grävts här tidigare, kanske redan på sextonhundratalet, säger Anders West.