Beslutet fattades när vård- och omsorgsnämnden hade möte tidigare i veckan. Liberalen Torbjörn Wester har länge drivit frågan.

– Äntligen! Finspång har redan infört wifi på sina äldreboenden och i Linköping har man fattat beslut om att införa det, säger han.

Som teknikvurmare ser han stora fördelar med ny teknik. Samtidigt ser han hur den nya teknikens fördelar inte är jämnt fördelad i samhället. Avsaknaden av wifi på äldre- och LSS-boenden i kommunen är en sådan. Enligt honom har ett yttrande från kommunens jurister kring huruvida kommunen kan erbjuda wifi på boende för ensamkommande eller inte, gjort att frågan om wifi på äldre- och LSS-boenden hamnat i skuggan.

Artikelbild

| Torbjörn Wester (L). Vill se wifi på alla äldre- och LSS-boenden i kommunen.

– Det är en olycklighet att det stannade upp på grund av ett yttrande som inte utmanades av politiken. Vi riskerade att hamna rejält på efterkälken på grund av det, säger Torbjörn Wester.

Han förklarar att såväl boende som personal skulle få fördelar av att ha wifi ute på boendena.

– Många äldre sitter och kommunicerar med barnbarnen via Skype, som de måste ha egna krångliga abonnemang och stickor till. Wifi skulle underlätta för dem, och även för anhöriga som kommer på besök och personal som kanske måste vistas en längre tid hos personer som är sjuka, säger han.

Dessutom framhåller han att det hela tiden utvecklas appar för äldre och funktionshindrade att använda.

– För gruppboenden där det bor människor med måttliga funktionsnedsättningar finns matappar att använda, med enkla recept och videofilmer, exemplifierar han.

Enligt Torbjörn Wester handlar det inte om några stora kostnader, då fiber redan finns framdraget till de flesta boenden.

– Det handar om att sätta upp en dosa i taket, säger han och benämner det hela som en "demokratireform".

– Det digitala samhället måste finnas på alla platser!

Bollen ligger nu på vård- och omsorgskontoret där direktör Magnus Johansson fått i uppdrag att utforma ett underlag som politikerna senare kan besluta om.

– Min ambition är att vi ska ha wifi på alla boenden innan valet. Elen ingår i hyran, det finns ingen orsak att inte internet ska kunna erbjudas på samma sätt, säger Torbjörn Wester.