Det handlar om demensboendet i Strömsfors. Visserligen har vård- och omsorgsnämnden i Norrköpings kommun redan beslutat om att lägga ner boendet, men vid ett stormöte i Sjövikskyrkan i Krokek på tisdagskvällen tändes hoppet om att riva upp nedläggningsbeslutet.

– Jag skulle rösta nej till nedläggning, om Villa Sjöängen kommer upp som ett nytt ärende i nämnden, sa Magdalena Jones från Sverigedemokraterna.

– Och jag tänker be om att få mer fakta från kommunens fastighetsbolag Norrevo, angående deras utredning om renoveringsbehovet av Villa Sjöängen, sa Jan-Olov Karlsson Fält från Socialdemokraterna.

Artikelbild

| Det var fullsatt i Sjövikskyrkan i Krokek, vid stormötet om demensboendet Villa Sjöängen.

Varför då denna förändring av politikernas inställning till det här boendet?

Mycket berodde på de inlägg som undersköterskan Marina Eriksson, som arbetar på Villa Sjöängen, gjorde från talarstolen:

– Vi tycker inte att de skäl som nämnden hade för nedläggningsbeslutet håller. Vi har en fantastiskt fin verksamhet på Villa Sjöängen, där personalen trivs mycket bra och de anhöriga till de boende är mycket nöjda.

– Men så vill politikerna lägga ner verksamheten, för att det finns ett renoveringsbehöv och att det bland annat saknas tvättmaskin hos varje boende och att det saknas ett sköljrum.

Artikelbild

| Fyra politiker deltog i stormötet om Villa Sjöängen. Från vänster Jan-Olov Karlsson Fält (S), Erik Tingberg (KD), Roger Eklund Åkesson (M) och Magdalena Jones (SD).

– Vi anser att det här är lätt att åtgärda, utan att de boende ens behöver flytta iväg och att det är inte handlar om någon "stor renovering", som vård och omsorgskontoret kommit fram till och som skulle motivera en nedläggning av hela verksamheten på Villa Sjöängen.

Något som Jan-Olov Karlsson (S) kommenterade så här:

– Det här är nya uppgifter för mig, som gör att jag kommer att kontakta Norrevo för att kolla om det finns fakta, som vi inte hade tillgång till, när vi tog nedläggningsbeslutet i nämnden. Vad den kontakten sedan kan leda till, är dock för tidigt att sia om.

Flera anhöriga till de som bor på Villa Sjöängen tog också till orda under mötet och berättade, ibland med gråten i halsen, att det känns oerhört olyckligt att lägg ner Villa Sjöängen och flytta de boende till nytt boende i Skarhagen.

Moderator för mötet var Åke Karlsson som avrundade så här:

– Jag vill tacka er politiker, som kom hit till Krokek och det här mötet efter nedläggningsbeslutet av Villa Sjöängen. Det hedrar er och nu får vi se vad som händer med Villa Sjöängen framöver. Men lite hopp om att nedläggningsbeslutet ändras, har vi i alla fall fått ikväll.

Folkbladet träffade kommunalrådet Lars Stjernkvist (S) efter mötet och han sa så här:

– Så länge ett beslut inte är verkställt utan verksamheten fortfarande är igång, kan ett beslut i princip tas upp till ny prövning, om det skulle komma fram nya fakta. Men om det gäller även Villa Sjöängen, får dock framtiden utvisa.