Folkbladet har i en rad artiklar belyst läget på I ur och skur-förskolan Kotten i Svärtinge. Flera föräldrar har bytt förskola efter att olika problem uppstått. När en ny styrelse presenterades i fredags, där samtliga bor i Halmstad och där en av dem har ett kriminellt förflutet, var det flera som ifrågasatte situationen än mer.

– Hur kom de in här? Vad har personer med den bakgrunden för intresse av en förskola i Norrköping?, undrade de.

Läs mer:"Har lagt kriminaliteten bakom sig".

Efter att Paul Barath en dag i veckan diskuterat samhällsproblem och lösningar med Beatrice Ask (M), ordförande i justitieutskottet och Nils Öberg, kriminalvårdens gd, fick han veta att föräldrar på "ett litet dagis Norrköping", som han säger, protesterar.

– Jag tycker det är jättekonstigt. Om de upplever att det finns problem på förskolan, varför försöker de då inte göra något bra av det, i stället för att sluta? De borde tagit ansvar och hjälpt till, säger han.

Läs mer:"Barnen styr de i detta ingenmansland".

Det var tolv år sedan han lade kriminaliteten bakom sig och sedan dess driver han flera sociala företag. Han är bland annat kassör för Kris (kriminellas revansch i samhället) på riksnivå och ordförande för Kris Halmstad. Han har aldrig varit med om att någon ifrågasatt hans förflutna vid styrelsesammanhang.

– Men jag har ju aldrig haft något dagis, säger han.

Själv har han åtagit sig uppdraget fram till nästa årsmöte.

– Att jag gick med beror på att jag tyckte att det var förjävligt hur det sköttes. Man måste sköta en förening, men det har de inte gjort. När det gick åt pipsvängen och var nära att gå åt helvete tänkte jag att jag kunde bjuda på min tid. Det handlar om barn och unga som vi ska vara måna om, säger Paul Barath, vars fru också sitter med i den nya styrelsen.

Han kommer att arbeta helt ideellt och en sak han ska jobba för är att alla familjer ska bli medlemmar i föreningen. Som det är nu är endast styrelsemedlemmarna medlemmar.

– Det står i stadgarna och det vill jag ändra på. Som det är i dag kan ingen rösta väck dem och det är inte bra. Styrelsen har inte behövt redovisa något, de har inte haft några styrelsemöten eller någonting, säger han.

Under torsdagskvällen kallade den nya styrelsen till föräldramöte på förskolan.

– Om jag känner att jag har föräldrarnas stöd och tillit, kommer jag erbjuda min kunskap. Annars kommer jag hoppa av redan i dag, sade Paul Barath innan mötet.