I dag är det bara en enkel grusparkering vid korsningen Kristinagatan/Knäppingsborgsgatan, men nu finns långt gångna planer på att bygga igen det hålet.

Magnentus vill resa en sex våningar hög kontorsbyggnad på platsen och har tagit fram ett förslag som just nu är ute på samråd.

Byggnaden ska ha stenfasad, glaspartier och en stilren arkitektur som kompletterar byggnaderna runt omkring på ett bra sätt.

Artikelbild

| Michael Matèrn, arkitekt på ÅWL arkitekter, har arbetat med projektet.

ÅWL arkitekter, som ritat byggnaden i samarbete med samhällsbyggnadskontoret, har hämtat inspiration från saluhallen.

– Arbetet med projektet inleddes med en djuplodande analys av saluhallen som uppfördes 1899-1901 efter ritningar av arkitekten Werner Northun. Viktiga arkitektoniska element i saluhallen har vi sedan återspeglat i det nya huset i en samtida tolkning, ofta kallad contemporaryclassic. Det är inte många arkitekter i Sverige idag som klarar av att rita hus i contemporaryclassic-stilen så det är verkligen ett unikt projekt som bygger vidare på Norrköpings historiska vingslag, säger Michael Matèrn på ÅWL arkitekter.

Vilka detaljer har ni fångat upp?

– Rytmiken som återfinns både i saluhallen och i de nyare grannhusen var utgångspunkten för vår design i vilken vi sedan har fångat upp allt från tornmotiv och trappade volymer till pilastrar och spirande takkrön. Men även mindre detaljer som ornament i fasad och fönsterutsmyckningar har vi tagit med i vår design av det nya huset.

På bottenvåningen är det tänkt att vara butiker och kommersiell verksamhet. Detaljplanen kan vinna laga kraft i slutet av året.